William Shakespeare citáty strana 5


„Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič.“

„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“


„Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúte.“

„Nemilujem tých, na ktorých nevidieť lásku.“

„Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život.“

„Život je neistá cesta.“

„Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť.“

„Názory ľudí sú časťou ich šťastia.“


„Základnou podstatou ambicióznosti je len tieň nejakého sna.“

„Čas uteká podľa toho, s kým sme.“

„Zamilovaní sú vždy rýchlejší ako hodiny.“

„Znaj preto mieru v láske, nech je stála: chybí, kto otáľa, i ten, kto cvála.“


„Zo všetkého divného, čo som kedy počul, je najdivnejšie, že sa človek bojí, hoci vie, že smrť, náš potrebný koniec, príde, kedy prísť má.“

„Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia.“

„Habit mnícha nerobí. Habitus non facit monachum“ lat.

„Svet je veľké javisko, na ktorom každý hrá svoju úlohu.“

Podobní autori