Tomáš Halík citát #308125

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 28
český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ ... 1948
„Ktokoľvek z ľudí si pre seba, či svoju skupinu nárokuje monopol na pravdu, už tým samotným prezrádza, že stojí mimo nej.“

Tomáš Halík citáty

Tomáš Halík foto

28   10

Tomáš Halík

Dátum narodenia: 1. jún 1948

Tomáš Halík je český sociológ, filozof, teológ a kňaz.

Citáty Tomáš Halík


„Zamilovanosť je krásna a nevyhnutná, ale prináša úskalia, keď človek na tom druhom miluje svoj vlastný ideálny obraz. Láska však znamená prijať ho takého, aký je a inšpirovať ho na to, aby sa stal lepším. Vytvoriť mu bezpečný priestor, kde sa milovaný človek nemusí štylizovať. A keď je prijatý a milovaný, zaväzuje ho to na to, aby zo seba vydal to najlepšie.“

„Pravda je kniha, ktorú ešte nikto z nás nedočítal do konca.“


„Peniaze, politika, sex, kariéra, moc – to všetko má určite v živote svoju váhu, ale kto tomu prepožičiava poslednú a najvyššiu vážnosť, kto si z toho robí Boha, kto sa na to fixuje a k tomu pripútava, ten začína byť otrokom.“

„Človek skutočne miluje vtedy, keď kladie milovaného nad seba samého.“

„Komu bolo veľa dané, od toho bude veľa požadované.“

„Oddanosť pravde musí byť spojená s rešpektom ku slobode.“

„Rada, ktorá mi pomohla: do štyridsiatky sa drž so starými, od štyridsiatky s mladými.“

„Prečo by mal našu vieru niekto brať vážne, keď ju neberieme vážne ani my sami a prečo by potom niekto mal brať vážne nás?“


„Do čestného dialógu môžu ľudia vstúpiť len vtedy, keď názory druhého nepovažujú už vopred za hromadu klamstiev a omylov.“

„Ani rozumom, ale ani vierou nemôžeme pravdu v jej plnosti dobiť a ovládnuť.“

„Ktokoľvek z ľudí si pre seba, či svoju skupinu nárokuje monopol na pravdu, už tým samotným prezrádza, že stojí mimo nej.“

„Hľadanie európskej identity, písanie nového príbehu Európy sa nezaobíde bez nového premyslenia vzťahu ku koreňom európskej kultúry.“


„Každý má mať právo a slobodu vyznávať, zvestovať, ponúkať a šíriť svoju vieru, svoju skúsenosť s poznaním pravdy, ale nik nemá právo vnucovať ju druhým násilím.“

„Reč sama je „symbolická akcia“.“

„Smiech a veselosť, pokiaľ sú to úprimné a láskavé prejavy slobodného srdca, sú prikývnutím k životu a tým – aspoň „implicitne“ – i Tomu, kto nám ho s radosťou dal.“

„Humor je nástroj k búraniu modelov.“

Podobní autori