Theofrastos citáty

Theofrastos fotka
2   0

Theofrastos

Dátum narodenia: 371 pred n. l.
Dátum úmrtia: 287 pred n. l.
Ďalšie mená: Theofrastos z Lebosu

Theofrastos z Eresu alebo Teofrastos z Eresu bol významný grécky filozof a vedec . Považuje sa za zakladateľa dendrológie, lesnických vied a botanickej systematiky. Autorská skratka Theofastova v súčasnej botanickej systematike je Theophr.

V mladosti vstúpil do Platónovej Akadémie, neskôr sa pridal k Aristotelovi, pravdepodobne za jeho pobytu v Asse a v meste Mytiléna. Po Aristotelovi prevzal vedenie peripatetickej školy, ktorá za neho dosiahla vrcholnú popularitu; prednášky vraj navštevovalo 2000 poslucháčov. Teofrastos Lykeion riadil 35 rokov.

Medzi Teofrastových priaznivcov patril macedónsky vladár Kassandros a egyptský kráľ Ptolemaios I., promacedónsky aténsky politik Démétrios Falérsky bol Teofrastovým žiakom a priateľom. Medzi rokmi 319 až 315 pred Kr. bol Teofrastos obžalovaný demokratickým politikom Hagnónidom z bezbožnosti , bol však oslobodený. Na základe Sofoklovho zákona, nedovoľujúceho bez uznesenia snemu a rady činnosť filozofických škôl, musel Teofrastos a ostatní filozofi opustiť dočasne Atény . V období rokov 306/5 pred Kr. však Aténčania zákon zrušili a Teofrastos sa vrátil do Atén. Diogenes Laertios uvádza plné znenie jeho obsiahlej závete.

Podľa antických správ bol Teofrastos neobyčajne nadaný a pracovitý. Zoznam jeho spisov u Diogena Laertia obsahuje 220 titulov a svedčí o rovnakej polyhistorickej všestrannosti, akou vynikal Aristoteles. Teofrastos písal pojednania z oblasti logiky, prírodnej filozofie, botaniky, zoológie, fyziológie, etiky, rétoriky, politiky, histórie a i. Pokračoval síce v diele Aristotelovom, ale vo všeobecnejších i špeciálnych otázkach prejavoval značnú samostatnosť. Podobne ako u Aristotela, Teofrastova spisovateľská činnosť úzko súvisela s prednáškami v peripatetickej škole. Z Teofrastovho obsiahleho diela sa zachovala len malá časť. V úplnosti sa zachovali dva významné botanické spisy, a to Peri fytón historias o 9 knihách, kde Teofrastos podáva klasifikáciu a opis vtedy známych rastlín, a Peri fytón aitión o 6 knihách, kde Teofrastos pojednáva o fyziológii rastlín. Zachovala sa aj štúdia Éthikoi charaktéres , v ktorej Teofrastos načrtáva 30 povahových typov, napospol negatívnych. Zo zlomkovito zachovaných diel má najväčší filozofický význam metafyzický fragment Ek tón Meta ta Fysika , kde preberá najmä ťažkosti, ktoré sa týkajú vzťahu prvého hýbateľa k svetu. Wikipedia

„Čas je vzácna ponuka.“

—  Theofrastos

Prisudzované výroky

„If you are an ignorant man, you are acting wisely; but if you have had any education, you are behaving like a fool.“

—  Theophrastus

Quoted by Diogenes Laërtius; translation from C. D. Yonge (trans.), The Lives and Opinions of Eminent Philosophers (London: H. G. Bohn, 1853), p. 196.
Said "when a man preserved a strict silence during the whole of a banquet".
Originál: (el) Εἰ μὲν ἀμαθὴς εἶ, φρονίμως ποιεῖς, εἰ δὲ πεπαίδευσαι, ἀφρόνως.

„Time is the most valuable thing a man can spend.“

—  Theophrastus

Diogenes Laërtius, Lives and Opinions of Eminent Philosophers, Book 5.
Originál: (el) Συνεχές τε … πολυτελὲς ἀνάλωμα εἶναι τὸν χρόνον.

„Superstition would seem to be simply cowardice in regard to the supernatural.“

—  Theophrastus

Characters, ch. 28 (16); translation from R. C. Jebb and J. E. Sandys (trans.), The Characters of Theophrastus (London: Macmillan, 1909), p. 139.

„Remember that life holds out many pleasing deceits to us by the vanity of glory; for that when we are beginning to live, then we are dying. There is, therefore, nothing more profitless than ambition.“

—  Theophrastus

Quoted by Diogenes Laërtius; translation from C. D. Yonge (trans.), The Lives and Opinions of Eminent Philosophers (London: H. G. Bohn, 1853), p. 196.
His dying words.
Originál: (el) Ἐπισκήπτειν μὲν ἔχειν οὐδέν, πλὴν ὅτι πολλὰ τῶν ἡδέων ὁ βίος διὰ τὴν δόξαν καταλαζονεύεται. Ἡμεῖς γὰρ ὁπότ' ἀρχόμεθα ζῆν, τότ' ἀποθνῄσκομεν. Οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδοξίας.

Podobní autori

Plútarchos fotka
Plútarchos42
staroveký grécky historik a filozof
Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
Diogenés Ze Sinópy fotka
Diogenés Ze Sinópy4
staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej fi…
Xenofón fotka
Xenofón9
staroveký grécky historik a filozof
Epiktétos fotka
Epiktétos75
filozof starovekého Grécka
Hérakleitos fotka
Hérakleitos64
grécky filozof
Platón fotka
Platón78
klasický grécky filozof
Sofoklés fotka
Sofoklés39
staroveký grécky tragéd
Zénón z Kitia fotka
Zénón z Kitia4
staroveký grécky filozof
Pythagoras fotka
Pythagoras23
staroveký grécky matematik a filozof
Dnešné výročie
Winston Churchill fotka
Winston Churchill99
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Lafayette Ronald Hubbard fotka
Lafayette Ronald Hubbard10
americký autor sci-fi, filozof a zakladateľ Scientologickej… 1911 - 1986
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais20
francúzsky dramatik a diplomat, vševed 1732 - 1799
Jan Kollár fotka
Jan Kollár11
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a… 1793 - 1852
Ďalších 23 výročí
Podobní autori
Plútarchos fotka
Plútarchos42
staroveký grécky historik a filozof
Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
Diogenés Ze Sinópy fotka
Diogenés Ze Sinópy4
staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej fi…
Xenofón fotka
Xenofón9
staroveký grécky historik a filozof
Epiktétos fotka
Epiktétos75
filozof starovekého Grécka