Svatý Tomáš Akvinský citát #304374

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

Svatý Tomáš Akvinský citáty

 Svatý Tomáš Akvinský foto

38   19

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 28. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: San Tommaso d'Aquino, Sv. Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého.

Citáty Svatý Tomáš Akvinský


„Všetky bytosti sa domáhajú dobra, no nie všetky poznávajú pravdu.“

„Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.“


„Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť.“

„Milovať znamená: chcieť niekomu preukazovať dobro.“

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

„Viera stojí nad rozumom.“

„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“


„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“

„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“


„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.“

„Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu, totiž uchránením a uspôsobením k milosti.“

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

„Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.“

Podobní autori