Stephen Hawking citát #32036

Stephen Hawking foto
Stephen Hawking 12
britský teoretický fyzik, kozmológ 1942
„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“

Stephen Hawking citáty

Stephen Hawking foto

12   75

Stephen Hawking

Dátum narodenia: 8. január 1942
Ďalšie mená: Стивен Хокинг, Stephen William Hawking

Stephen William Hawking je jeden z popredných svetových teoretických fyzikov. Hawking je od roku 1979 lucasiánsky profesor matematiky na univerzite v Cambridge a vedecký pracovník na katedre Gonville a Caius tej istej univerzity. Skutočnosť, že zastáva tento post napriek takmer celkovej pracovnej neschopnosti kvôli amyotrofnej laterálnej skleróze, z neho urobila svetovú hviezdu. 8. januára 2009 bol emeritovaný, nakoľko dosiahne dôchodkový vek 67 rokov.

Citáty Stephen Hawking


„Takže Einstein sa mýlil, keď povedal „Boh nehrá kocky.“ Uvažovanie o čiernych dierach nasvedčuje, že Boh nielenže hrá kocky, ale občas ich hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť. So Einstein was wrong when he said "God does not play dice". Consideration of black holes suggests, not only that God does play dice, but that He sometimes confuses us by throwing them where they can't be seen. (en)“

„Vôľa človeka je pre prežitie dôležitejšia, ako všetky medicínske poznatky.“


„Takže Einstein sa mýlil, keď povedal "Boh nehrá kocky". Uvažovanie o čiernych dierach nasvedčuje, že Boh nielenže hrá kocky, ale občas ich hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť.“

„Sotva som niekedy poznal matematika, ktorý bol schopný odôvodňovať. I have hardly ever known a mathematician who was able to reason. (en)“

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“

„Pýtať sa na to, čo sa stalo pred vznikom vesmíru, je rovnaké, ako sa pýtať na bod na Zemi so súradnicou 91 stupňov severnej šírky, nie je to skrátka definované. Namiesto toho, aby sme si hovorili, že vesmír bol stvorený, a že možno raz zanikne by sme si mali iba hovoriť: Vesmír je.“

„Čierne diery nie sú také čierne, ako sú opisované. Nie sú nekonečným väzením, za aké boli považované. Veci sa môžu dostať z čiernych dier von, a to v oboch smeroch, na druhej strane možno v inom vesmíre. Ak sa teda cítite byť uväznení v čiernej diere, nevzdávajte sa- existuje cesta von.“

„Najväčším nepriateľom poznania nie je nevedomosť, je ním ilúzia poznania. The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. (en)“


„Kde je život, je aj nádej a kde je nádej, môže povstať nový život.“

„Keby sme našli odpoveď na to, prečo existujeme my a vesmír, bolo by to definitívne víťazstvo ľudského rozumu, pretože potom by sme spoznali Boží rozum.“

„Môj cieľ je prostý. Je to úplné chápanie vesmíru, prečo je taký aký je a prečo vôbec existuje. My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all. (en)“

„Najväčším nepriateľom poznania nie je ignorancia, je ním ilúzia poznania.“

Podobní autori