Søren Kierkegaard citáty

Søren Kierkegaard foto

29   20

Søren Kierkegaard

Dátum narodenia: 5. máj 1813
Dátum úmrtia: 11. november 1855
Ďalšie mená: Sören Kierkegaard, Sören Aabye Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard bol dánsky filozof, spisovateľ a teológ, ktorý vychádzal z filozoficko-metafyzického predpokladu, že človek sa odlišuje tak od prírody ako aj od Boha.

Citáty Søren Kierkegaard


„Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske.“

„Väčšina ľudí sa naháňa za pôžitkami v takom chvate, že neraz prebehnú popri nich.“


„Nebolo tvojím veľkým šťastím, že si nikdy nemohol tak milovať, ako si bol milovaný?“

„Znášať utrpenie znamená mať s Bohom spoločné tajomstvo.“

„Smútok je v skutočnosti založený na tom, že čestne a bez podvodov odráža čisto ľudským spôsobom, aké je byť dieťaťom.“

„Aj dejiny sa odoberajú k Ježišovmu hrobu a musia konštatovať, že je to tak, ako povedali svedkovia. No jeho, zmŕtvychvstalého, nevidia. To nám neumožnia dejiny, ale viera.“

„Keby som bol lekárom a dostal by som otázku: Čo radíš?, odpovedal by som: Vytváraj ticho. Privádzaj ľudí k mlčaniu. Ináč nebude počuť Božie slovo.“

„Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný.“


„Láske treba uveriť a musí sa žiť.“

„Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.“

„Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha.“

„O svojej večnosti rozhodujeme v tomto živote!“


„Paradox nás vždy stavia pred voľbu, rozhodnutie Buď - alebo. Zodpovednosť za voľbu nesieme sami.“

„Stať sa kresťanom môžeme pripodobniť k radikálnej liečbe, ktorú sa usilujeme čo najviac oddialiť.“

„Trpezlivosť je sila duše, ktorú každý potrebuje, aby dosiahol v živote svoj cieľ.“

„Zdá sa, že ľuďom bola daná reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“

Podobní autori