Niccolo Machiavelli citát #307545

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 32
taliansky politik a spisovateľ 1469 – 1527
„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

Niccolo Machiavelli citáty

Niccolo Machiavelli foto

32   31

Niccolo Machiavelli

Dátum narodenia: 3. máj 1469
Dátum úmrtia: 21. jún 1527

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli bol florentský úradník, historik a politický mysliteľ.

Citáty Niccolo Machiavelli


„Múdry politik nikdy nedrží dané slovo, pokiaľ by mu mal byť vlastný sľub na škodu, alebo keď pominú okolnosti, za ktorých svoje slovo dal.“

„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“


„Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký
rozdiel, že ten, kto nedává pozor, čo sa deje, a rieši iba to, čo sa stáť
malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie.“

„Základnou ľudskou slabosťou je, že človek nepredvída búrku, keď je pekné počasie.“

„Najláskavejšie zo všetkých stvorení sú ženy, a najnepríjemnejšie tiež.“

„Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým.“

„A preto všetci ozbrojení proroci zvíťazili a všetci neozbrojení proroci boli zničení.“

„Všetci ľudia sú zlí, kým ich potreba neprivedie k tomu, aby boli dobrí.“


„V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.“

„Vladárovi nikdy nechýba legitímny dôvod na to, aby porušil svoj sľub.“

„Lekári vravievajú o suchotách: na začiatku sa ľahko liečia, no ťažko rozpoznávajú, ale ak ich nerozpoznáme a neliečime hneď zo začiatku, neskôr už márne spoznávame ich jasné príznaky. So štátom je to tak isto; kto spozná jeho neduhy s dostatočným predstihom, rýchlo sa ich zbaví. Kto sa však spočiatku o ne nestará a dovolí im narásť natoľko, až ich vidí každý, ten na ne už nenájde liek.“

„Múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to najmenšie.“


„Trest je ako jed, ktorého lekár použije, keď inak nemôže liečiť.“

„Kde ľud robí dobrotu bez zákonov, tam netreba zákony. Ak však prestane tento dobrý zvyk, hneď sú potrebné zákony.“

„... v ľude je tým menej zbožnosti, čím bližšie k sídlu rímskej cirkvi býva.“

„Dobrá rada nerobí dobrého vládcu, ale presne naopak, múdry vládca je pôvodcom a príčinou všetkých dobrých rád.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 32 citátov