Milan Rúfus citát #53495

Milan Rúfus foto
Milan Rúfus 12
slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 – 2009
„Nebráň sa tomu, čo sa deje. A celý vyjdi v ústrety. Mne dobré je aj to, čo zlé je, len prázdne nie, to uletí.“

Milan Rúfus citáty

Milan Rúfus foto

12   13

Milan Rúfus

Dátum narodenia: 10. december 1928
Dátum úmrtia: 11. január 2009

Milan Rúfus bol slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista.

Citáty Milan Rúfus


„...už iba smiešni sú v poriadku.“

„Vieš iba abecedu. V nej slabikuješ denne svoju biedu, i svoju veľkosť.“


„Ľudstvo má viac času než človek.“

„Nebráň sa tomu, čo sa deje. A celý vyjdi v ústrety. Mne dobré je aj to, čo zlé je, len prázdne nie, to uletí.“

„Dar, Nebo, Zem len teba chcem. Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne.“

„Nedeľná modlitba za otcove ruky

Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč -
kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.

Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom
A moja dlaň sa v jeho stratí,
akoby jej tam ani nebolo.

A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.

Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.“

„Studnička je, kde to, čo vyviera, neodchádza a verné je to tam. /Milan Rúfus: Chlapec a studnička/“

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“


„Anjelské prianie Dobré ránko, pekný dník aby na teba pozor dal. Milan Rúfus“

„Láska je víno bohov v krehkej nádobe.“

„Nie je to práve hysterický nepokoj súčasného sveta, ktorý hovorí o tom, ako veľmi sa tento svet vzďaľuje od jaslí vianočného Dieťaťa?“

„Položiť na stôl presne ako chlieb alebo vodu. Alebo medzi dva prsty soli. To je báseň.“