Michel Quoist citáty

Michel Quoist foto

48   8

Michel Quoist

Dátum narodenia: 1921
Dátum úmrtia: 18. december 1997
Ďalšie mená: Michael Quoist

Michel Quoist bol francúzsky kňaz, teológ a spisovateľ.


„Najväčší a najúčinnejší z tvojich záväzkov je záväzok v prítomnej chvíli. Zaväzuje ťa, aby si sa celkom zriekol minulosti, budúcnosť úplne odovzdal do Božích rúk a potom sa dal k dispozícii.“

„Budúcnosť je v tvojej moci. Neopotrebuj sa dopredu.“


„Ľudské srdce nie je nikdy šťastnejšie, ako keď po šťastí túži.“

„To najťažšie v láske je nájsť odvahu vkročiť do smrti, aby sme dosiahli život. A preto často cúvame pred pravou láskou. Zdráhame sa, klamaní a lákaní pomlkou nepravých lások, ktoré prinášajú okamžitý úspech. Máme strach, že vyjdeme naprázdno, a tak berieme závdavok.“

„Šťastná je duša, v ktorej je zasadená Mária - strom života. Šťastná je duša, v ktorej už mohla vzrásť a rozkvitnúť, prešťastná je, v ktorej prináša plod. Ale najšťastnejšia zo všetkých je tá, ktorá chutná a uchováva svoj plod až naveky. Mária je Božia Matka. Máme tú istú Matku, ako Boh, lebo je aj našou Matkou.“

„Pravdivosť nášho vzťahu k Bohu je znakom našej otvorenosti voči druhým a pravdivosť nášho vzťahu k druhým je znakom našej otvorenosti voči Bohu.“

„Radosť mi je veľmi často družkou nevernou, utečie, vráti sa, a opäť odíde. Vo chvíli, keď konečne verím, že som ju chytil, znova sa stráca a modrou oblohou môjho srdca tiahnu oblaky, ktoré niekedy prepuknú v búrku... Spŕchlo mi na radosť.“

„Mária je Božia Matka. Máme tú istú Matku ako Boh, lebo je aj našou Matkou.“


„Kto druhého miluje, prijíma ho takého, aký je, aký bol a aký bude.“

„Je veľmi ťažké byť ozajstným dieťaťom, nič si nenechávať pre seba, všetko odovzdávať, stať sa malým, jednoduchým, skromným a napokon dať sa niesť. Úbohý ,starček", kedy už konečne pochopíš, že bez Krista nič neunesieš, dokonca ani seba?“

„Je pravda, že Boh môže od niektorých ľudí vyžadovať väčšiu mieru kontemplácie v ich živote, ale - okrem výnimiek, ktoré treba preskúmať - nikdy ťa to neoslobodzuje od lásky, ktorá sa prejavuje činmi.“

„Ak s láskou vyčkávaš, kým ťa bude hnať tvoja citovosť, budeš na zemi milovať len málo ľudí... A určite nie svojich nepriateľov. Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im.“

„Predpokladom tvojho účinného a ozajstného angažovania je, že si osvietený vierou, naplnený dôverou a že ťa zožiera láska k blížnemu.“

Podobní autori