Michel Quoist citáty strana 2

Michel Quoist foto

48   8

Michel Quoist

Dátum narodenia: 1921
Dátum úmrtia: 18. december 1997
Ďalšie mená: Michael Quoist

Michel Quoist bol francúzsky kňaz, teológ a spisovateľ.


„Kto trpí, nesmie sa diviť, ak má k rúhaniu bližšie než k slovu ´staň sa´. Musí však všetkými silami veriť, že Ježiš Kristus mu jedného dňa pomôže nielen k tomu, aby pochopil, ale aj aby povedal áno, aby tak utrpenie slúžilo na jeho vlastnú spásu a na spásu sveta.“

„Kto druhého miluje, prijíma ho takého, aký je, aký bol a aký bude.“


„Každý sa ponosuje, že nemá dosť času, pretože pozerá na život priveľmi ľudskými očami. Máme vždy čas na to, čo od nás chce Boh. Len musíme byť naplno prítomní v každom okamihu, ktorý nám ponúkne.“

„Je veľmi ťažké byť ozajstným dieťaťom, nič si nenechávať pre seba, všetko odovzdávať, stať sa malým, jednoduchým, skromným a napokon dať sa niesť. Úbohý ,starček", kedy už konečne pochopíš, že bez Krista nič neunesieš, dokonca ani seba?“

„Aj keď vaše manželstvo trvá už dlho, nie ste a nikdy nebudete úplne svoji. Musíte sa zasnubovať každý deň.“

„Je pravda, že Boh môže od niektorých ľudí vyžadovať väčšiu mieru kontemplácie v ich živote, ale - okrem výnimiek, ktoré treba preskúmať - nikdy ťa to neoslobodzuje od lásky, ktorá sa prejavuje činmi.“

„Dopraj si času na to, aby tvoj život pretekal cez filter tvojho ducha a svedomia, a tvoj život bude úspešný.“

„Cvičiť sa v láske neznamená robiť opakované pokusy.“


„Buď každý večer ochotný zomrieť všetkým starostiam, pravým aj nepravým obavám. Odovzdaj ich s pokorou do rúk Pána, aby si sa každé ráno zobúdzal zbavený všetkého nepokoja, nový, čistý, otvorený životu, ktorý ťa očakáva.“

„Ak chceš rásť, zvoľ si Boha. Tvoj úbohý malý ,trón" ťa môže zvýšiť iba ak o pár centimetrov.“

„Akokoľvek dlho trvá už vaše manželstvo, nie ste a nikdy nebudete úplne svoji. Musíte sa zasnubovať každý deň.“

„Ak chceš nadviazať kontakt s ľuďmi, vyprázdni svoje vnútro, urob v sebe voľný priestor, buď však pripravený na to, že prídu iní a obývajú ho. Buď tichý vo svojom vnútri, ale dovoľ, aby iní prišli a robili hluk.“


„Ak chceš dať svojmu životu maximálnu platnosť, vymeň svoju obmedzenú vôľu za nekonečnú vôľu Boha. On vymení tvoje úbohé sily za svoju nekonečnú všemohúcnosť.“

„Ak si skutočne slobodný v Kristovi, nič ťa už nemôže zastaviť, pretože pravá sloboda ti umožňuje podrobiť sa oprávneným obmedzeniam, ale aj premeniť tie neoprávnené na hojné prostriedky na dosiahnutie tvojho cieľa.“

„Ak sa nepozrieš skutočnosti do očí, ak s ňou hráš falošnú hru a unikáš jej namiesto toho, aby si sa k nej postavil čelom a používal ju, nie si skutočne zrelým človekom.“

„Ak s láskou vyčkávaš, kým ťa bude hnať tvoja citovosť, budeš na zemi milovať len málo ľudí... A určite nie svojich nepriateľov. Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im.“

Podobní autori