Matka Tereza citáty strana 5


„Otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas ... toto sú veci, ktoré ničia mier.“

„Nazdávam sa, že politici strávia málo času na kolenách. Som si istá, že by boli lepšími politikmi, keby to robili...“


„Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.“

„Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“

„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“

„Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.“

„Nič nevravím, keď ma kritizujú. Snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu.“

„Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu.“


„Naša radosť je dielom našej šľachetnosti, nesebeckosti a tesného spojenia s Bohom. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac. A Boh miluje radostného darcu.“

„Pre mňa je Ježiš mojím Bohom, mojím ženíchom, mojou jedinou láskou, vo všetkom moje všetko. Milujem ho celým svojím srdcom, celým bytím.“

„Večer pred spaním, jednoducho spýtajte sa: Čo som dnes urobil pre Ježiša, a čo som dnes urobil s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je najlepšie spytovanie svedomia.“

„Musíme sa modliť za tých, ktorí sa nemodlia.“


„Keď chceme žiť naplno, musíme byť svätými.“

„Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“

„Všetko robte tak, ako najlepšie viete, ostatné prenechajte Bohu.“

„Milujeme Boha nie preto, čo nám dáva, ale preto, čo si chce vziať od nás.“

Podobní autori