Lao-c' citát #296959

 Lao-c' foto
Lao-c' 68
čínsky filozof -604
„V starých časoch príroda spôsobovala, že ľudia boli pokojamilovní a celý svet bol šťastný. Potom človek nadobudol vedomosti a život sa stal zložitým. Ľudstvo stratilo svoju nevinnosť. Ľudia sa sťahovali do miest a začali písať knihy. Tu vznikla všetka bieda a tu vytryskli slzy z očí filozofov. Múdry muž sa vyhýba miestam, sieti zákonov a civilizácií. Ukrýva sa v lone prírody, ďaleko od zlomyseľných úradníkov a neúspešných reformátorov sveta. Tajná múdrosť spočíva v prostom putovaní po tichých cestách zeme.“

Lao-c' citáty

 Lao-c' foto

68   150

Lao-c'

Dátum narodenia: 604 pr. n. l.

Lao-c’, čín. 老子 v preklade Starý majster, vlastným menom Er Li bol čínsky filozof, zakladateľ taoizmu. Patrí k najväčším mysliteľom ľudstva. Spolu s Kchung-c' ho považujú za reformátorskú postavu, ktorá natrvalo poznamenala čínsku kultúru, čínsku politiku a čínske náboženstvo.

Citáty Lao-c'


„Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom.“

„Ľud hladuje, lebo jeho vrchnosť priveľa daní pojedá.“


„Nič neočakávaj, počítaj so všetkým a šťastie je na dosah.“

„Bohatstvo a postavenie plodí pýchu a pýcha vyvoláva pohromu.“

„Múdry človek nie je hrabivý. Čím viac pomáha druhým, tým viac má sám. Čím viac dáva druhým, tým viac sám získava.“

„Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemné slová nebývajú pravdivé.“

„Všetky veci v prírode pôsobia ticho. Vznikajú a nič nevlastnia. Plnia svoju úlohu a nič nepožadujú. Všetky veci konajú svoje dielo. Keď dosiahnu svoj rozkvet, vracajú sa k svojmu pôvodu. Je to naplnenie osudu, večný zákon. A poznať zákon je múdrosť.“

„Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti.“


„Nikdy nebuď prvým na svete. Najväčšia múdrosť života je do ničoho sa nemiešať.“

„Niet ťažšieho hriechu nad vášne. Niet väčšieho nešťastia nad neuspokojenie. Niet ťažšieho prečinu nad lakomosť. Preto človek zbavený vášní býva spokojný.“

„Človek, ktorý vie, že je hlupák, nie je veľký hlupák.“

„Ak sa vieš uspokojiť - nebudeš zahanbený, ak vieš prestať, nebudeš ohrozený. A tak pretrváš.“


„Vidieť veci, keď sú iba v zárodku, to je genialita.“

„Pravdivé slová sa podobajú svojmu protikladu.“

„Slabý podmaňuje silného. Nežný podmaňuje surového. Celý svet to vie, ale nik sa nechce podľa toho riadiť.“

„Ušľachtilý muž je cnostný bez toho, že by na to myslel, nízky človek je cnostný z vypočítavosti.“

Podobní autori