Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1179

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.“

„Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“


„Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.“

„Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi.“

„V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří - tak tomu říkám rána morová.“

„Muž by neměl žít pod stejným nebem jako vrah jeho otce.“

„Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.“

„Osvícený muž jí do polosyta, bydlí bez marnivosti.“

Podobní autori