Konfucius citát #31318

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1164

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“


„Všetko je krásne, ale nie všetci sú schopní to vidieť.“

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

„Klaďte dôraz na vernosť a dôveryhodnosť! Priateľa nepokladajte za menej než seba! A ak sa dopustíte priestupku, nemajte strach ho napraviť!“

„Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.“


„Mám naozaj šťastie. Vždy, keď dom sa dopustil nejakej chyby, vyčítali mi ju.“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Nevieme nič o živote, ako by sme mohli vedieť niečo o smrti?“

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“


„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“

„Čo hľadá veľký muž, je v ňom samom. Čo hľadá obyčajný muž, je v iných.“

„Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“

„Ak si človek nevšíma problémy, ktoré sú vzdialené, bude mať s nimi starosti až sa priblížia.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov