Konfucius citáty strana 4


„Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania.“

„Nestarejte sa o to, že ľudia vás nepoznajú, radšej sa zaoberajte svojimi omylmi.“


„Šľachetný človek sa neženie do rečí, ale sa ponáhľa do práce.“

„Byť cnostný znamená byť slobodný vo svojej duši.“

„Vlastnosťou ušľachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosti v činoch.“

„Vedieť, čo je správne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“

„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“

„Každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: Nebol som nedôsledný v pomoci iným? Nebol som neúprimný v styku s priateľmi? Zužitkoval som svoje vedomosti?“


„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

„Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.“

„Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť.“

„Ako inak prekonať diaľku odlúčenia než spomienkami?“


„Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

„Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme.“

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť; ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

Podobní autori