Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1179

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Když je na tebe někdo milý, buď vůči němu milý. Pokud je tvým nepřítelem, buď k němu spravedlivý.“

„Vědět, co je správné a neudělat to, je ta největší zbabělost.“


„Malý člověk nepovažuje malé dobro za přínos a tak je nečiní. Malé zlo nepovažuje za nic špatného a tak se jej nevystříhá. Proto se zlo hromadí tak dlouho, až jej nelze zakrýt, vina se stává tak velkou, že už nemůže býti prominuta.“ I-Ťing - Veliký komentář, část 2., §5.

„Když toho tak málo víme o životě, jak vůbec můžeme něco vědět o smrti.“

„Když je stát řízen principem rozumu, bída a mizérie jsou hanbou společnosti; když stát není řízen principem rozumu, hanbou společnosti jsou bohatí a urození.“

„Kdo začíná pracovat z různých konců, pokazí celý výrobek.“

„Kdo se učí bez pozornosti, je ztracen. Kdo myslí bez učení, je ve
velkém nebezpečenství.“

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“


„Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.“

„Dokáže-li kdo udržovat při teple staré a umožní tak pochopit nové, je způsobilý stát se učitelem.“

„Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným.“

„Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.“


„Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný.“

„Každý člověk, ať je to císař nebo žebrák, má především pečovat o své zdokonalení, neboť jenom sebezdokonalení přináší blaho bez rozdílu všem.“

„Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby.“

„Komentuji, vysvětluji staré spisy, netvořím nové. Věřím v staré učence a miluji je.“

Podobní autori