Talmud (kniha) citáty

27   35

Talmud (kniha)

Ďalšie mená: Talmud

Talmud je spolu s Tanachom najdôležitejším náboženským textom judaizmu.

Citáty Talmud (kniha)


„Daj si veľký pozor, aby si nerozplakal ženu, lebo Boh počíta jej slzy.“

„Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.“


„Múdry je ten, kto sa od každého niečo naučí.“

„Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet; keď niekto zničí jediný život, je to, ako keby zničil celý svet.“

„Láska a priateľstvo sa navzájom vylučujú.“

„Najlepšie poznáme charakter človeka pri peňažných záležitostiach, pri pití a v hneve.“

„Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel.“

„Kto je bohatý? Kto sa uspokojí so svojím.“


„Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia,
zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.“

„Chudoba prenasleduje chudobného a bohatstvo bohatého.“

„Ľúbiť ešte neznamená byť milovaný.“

„Maj priateľov, svojich priateľov za svojich priateľov, a oni ťa budú mať za svojich priateľov.“


„Nepozeraj sa na vzdelanie ako na korunu, ktorou sa chceš ozdobiť, ani ako na sekeru, ktorou si chceš zarábať na živobitie.“

„Neodsudzuj druhého človeka, dokiaľ nie si na jeho mieste.“

„Nič tak neobmäkčí srdce ako vedomie vlastnej viny a nič tak srdce nezatvrdí ako vedomie, že máme pravdu.“

„Niektorí z tvojich priateľov ťa chvália, niektorí ťa hania; drž sa tých, ktorí ťa hania a varuj sa tých, čo ťa chvália.“