Talmud (kniha) citáty

27   36

Talmud (kniha)

Talmud je spolu s Tanachom najdôležitejším náboženským textom judaizmu.

Citáty Talmud (kniha)


„Láska a priateľstvo sa navzájom vylučujú.“

„Daj si veľký pozor, aby si nerozplakal ženu, lebo Boh počíta jej slzy.“


„Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.“

„Múdry je ten, kto sa od každého niečo naučí.“

„Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet; keď niekto zničí jediný život, je to, ako keby zničil celý svet.“

„Najlepšie poznáme charakter človeka pri peňažných záležitostiach, pri pití a v hneve.“

„Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel.“

„Kto je bohatý? Kto sa uspokojí so svojím.“


„Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia,
zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.“

„Kto je múdry? Ten, kto pozná ešte múdrejšieho.“

„Kto je múdry? Kto sa učí od každého.“

„Niektorí z tvojich priateľov ťa chvália, niektorí ťa hania; drž sa tých, ktorí ťa hania a varuj sa tých, čo ťa chvália.“


„Nič tak neobmäkčí srdce ako vedomie vlastnej viny a nič tak srdce nezatvrdí ako vedomie, že máme pravdu.“

„Neodsudzuj druhého človeka, dokiaľ nie si na jeho mieste.“

„Ľúbiť ešte neznamená byť milovaný.“

„Nepozeraj sa na vzdelanie ako na korunu, ktorou sa chceš ozdobiť, ani ako na sekeru, ktorou si chceš zarábať na živobitie.“