Karel Čapek citáty strana 4


„Politická strana je organizace pudu hromadnosti, jenž je prastarým pudem mužským; proto je zcela přirozeno, že ženy vstupují nesrovnatelně méně do politických stran než mužští. Politická strana je význačně mužský útvar; politika stranictví je mužská politika.“

„Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.“


„Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.“

„Miluje-li člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.“

„Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.“

„Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“

„Dík úsilí státníků byla zachována světová nejistota.“

„Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.“


„Nastala na světě neomezená hojnost všeho, čeho je lidem třeba. Všeho je však lidem třeba, jenom ne neomezené hojnosti.“

„Každý trpěný nebo zakrývaný zlořád je cosi jako kapitálek ukládaný ve prospěch příštích politických dobrodruhů a šarlatánů... "Politická nutnost" říká se věcem, které nejsou jaksi docela v pořádku, ale o kterých to nechceme říci.“

„O vůli národa mluví obyčejně ti, kdo národu poroučejí.“

„Jediná dokonalost, které moderní civilizace dosahuje, je mechanická; stroje jsou nádherné a bezvadné, ale život, který jim slouží nebo je jimi obsluhován, není nádherný ani lesklý ani dokonalejší ani sličnější.“


„Je to tak: čím horší neřád, tím víc se má k světu.“ Zahradníkův rok

„Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí.“

„Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.“

„Civilizace není přece jen nic víc nežli fasáda, která jakžtakž maskuje starou divočinu života.“

Podobní autori