Johann Wolfgang von Goethe citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto

435   361

Johann Wolfgang von Goethe

Dátum narodenia: 28. august 1749
Dátum úmrtia: 22. marec 1832
Ďalšie mená: Johann Wolfgang Goethe, Johann W. von Goethe, Goethe, Иоганн Вольфганг фон Гёте

Johann Wolfgang Goethe bol nemecký básnik, humanista, vedec, politik a mysliteľ.

Citáty Johann Wolfgang von Goethe


„Sme formovaní tým, čo milujeme.“

„Umením nie je starnutie, ale znášanie starnutia.“


„Koľko plodov vydá i ten najmenší koreň viniča, keď vieme, ako ho obrábať.“

„Vždy som považoval svet za geniálnejší, ako je môj génius.“

„Človek si myslí, že musí byť starý, aby bol múdry, ale v skutočnosti s pribúdajúcimi rokmi má čo robiť, aby zostal taký múdry, aký bol.“

„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným.“

„Neľúbi ten, kto chyby milovaného nepovažuje za cnosti.“

„Človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom.“


„Vydaté ženy, hoci sa navzájom nemajú rady, predsa mlčky držia spolu, najmä proti mladým dievčatám.“

„Človek nie je šťastný, dokiaľ si jeho ničím neobmedzená snaha sama nestanoví medze.“

„Všetky zákony vytvorili starci a muži. Mladí ľudia a ženy chcú výnimku, starí ľudia pravidlo.“

„Nech si každý zametá pred vlastným prahom a celý svet bude čistý.“


„Človek nestráca vždy, keď niečo odmieta.“

„Všetko, čo nás stretne, zanecháva stopy. Všetko nepozorovane prispieva k nášmu vzdelaniu.“

„Človek našťastie dokáže zniesť len určitý stupeň nešťastia, všetko, čo ho prevýši, ho zničí, alebo nechá ľahostajným.“

„Človek nadobúda vedomie svojej vlastnej existencie tým, že uznáva existenciu mimo seba za seberovnú, za zákonitú.“

Podobní autori