Ježíš Kristus citát #308395

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 19
ústredná postava kresťanstva -2 – 30 n. l.
„Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. -- Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25“

Ježíš Kristus citáty

 Ježíš Kristus foto

19   167

Ježíš Kristus

Dátum narodenia: 2 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 30 n. l.
Ďalšie mená: Ježíš Nazaretský

Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský , narodený približne medzi rokmi 8 pred Kr. – 2 pred Kr.[1], je ústrednou postavou kresťanstva. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu. Okolo roku 30 ho Rimania v Jeruzaleme ukrižovali.

Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna, moslimovia za jedného z najvýznamnejších prorokov.

Od dátumu Ježišovho narodenia, hoci pravdepodobne nepresne vypočítaného, je tradične odvodzovaný dnes používaný kresťanský letopočet.

Citáty Ježíš Kristus


„odpusta sa iba v tedy
ked hrešime“

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“


„Ja som cesta, pravda a život.“

„Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. (9,26)“

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)“

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.(8,7)“

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“


„Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. -- Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25“

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. (10,21)“

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (8,32)“

„Kto vidí mňa, vidí otca. (14,9)“


„Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí.“

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (2,17)“

„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (8,21)“

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. (16,15)“

Podobní autori