Ján Pavol II. citáty strana 5


„Chvíľa opravdivej adorácie má väčšiu hodnotu a duchovný úžitok ako najintenzívnejšia činnosť, aj keď je apoštolská.“

„Radosť z dobra a nádej na jeho víťazstvo v človeku a vo svete nevylučujú obavu o toto dobro ani strach pred zmarením nádeje.“


„Násilie je zlo, násilie nemožno prijať ako riešenie problému. Násilie je nehodné človeka, násilie je lož.“

„Odpočinok je posvätná vec, lebo pre človeka je nevyhnutné vytrhnúť sa niekedy z príliš vyčerpávajúceho kolobehu pozemských povinností a znovu si uvedomiť, že všetko je Božie dielo.“

„Osobná svätosť každého jednotlivca dodáva krásu tvári Cirkvi, Kristovej nevesty, čím spôsobuje, že jej posolstvo môže súčasný svet ľahšie prijať.“

„Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt ani technická vyspelosť, ale privilegovaný priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom.“

„Ruženec je pohľad na Pannu Máriu, ktorý sa modlením rozširuje.“

„Soľ i svetlo prispievajú k zlepšeniu kvality vecí. A to je presne to, čo sa očakáva aj od mladých: prispejte skvalitnením seba samých, k skvalitneniu Cirkvi i seba samých.“


„Povolanie je bez pochýb zasiate do sŕdc mnohých mladých, len čaká na vhodnú príležitosť, aby mohlo vyklíčiť.“

„Som presvedčený, že kaplnka je miestom, odkiaľ prichádzajú zvláštne vnuknutia. Je obrovským privilégiom bývať a pracovať v priestore Božej prítomnosti.“

„Tajomstvá ruženca možno právom prirovnať oknám, ktorými môžeme nahliadnuť do Božieho sveta. A len z tohto sveta, z príkladu, ktorý nám zanechal Ježiš Kristus, sa môžeme naučiť byť silnými v ťažkostiach, trpezlivými v protivenstvách, istými v pokušeniach.“

„Ten, kto sa aj utrpením snaží plniť Božiu vôľu, je užitočný aj pre blížneho. Aj keď je ochromený vo vonkajšej činnosti, aj keď je uzavretý vo svojej samote, vyžaruje okolo seba vlnu duchovného svetla, z ktorého môžu mnohí čerpať.“


„Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.“

„Kristus je náročný, neuspokojí sa s povrchnosťou, nepripúšťa nerozhodnosť. On je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ten, kto ho nasleduje, nekráča vo temnotách. Kristus je svetlo vašej mladosti a prameň vašej radosti.“

„Prítomnosť Ježiša vo svätostánku by mala byť príťažlivá ako magnetický pól pre čím väčší počet duší zamilovaných do Krista a schopných byť pri ňom dlho, aby tu počúvali jeho hlas a takmer cítili pulz jeho srdca.“

„Pluralistický a demokratický štát môže žiť a prosperovať iba na základe vzájomného rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšiny.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 118 citátov