Hérakleitos citát #30860

Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia. -  Hérakleitos
 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

62   76

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty Hérakleitos


„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

„Chorému je zdravie príjemné a dobré, hladnému nasýtenie, unavenému odpočinok.“


„Charakter človeka je jeho osudom.“

„Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.“

„Všetky ľudské zákony sa živia z jedného božieho; ten totiž vládne, pokiaľ chce, a stačí pre všetkých a pre všetko, ba ešte aj všetko prevyšuje.“

„Každý deň skončí niečo, pre čo je človek smutný, ale každý deň sa zrodí niečo, pre čo je hodno žiť a zápasiť.“

„Ak sa vyhnú dobrí boju, zvíťazia zlí.“

„Bohu je všetko spravodlivé, ľudia však pokladajú jedno za nespravodlivé, druhé za spravodlivé.“


„More, voda najčistejšia a najšpinavšia: pre ryby pitná a užitočná, pre ľudí však nepožívateľná a škodlivá.“

„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“

„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“

„Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.“


„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“

„Dobro a zlo je jedno. Lekári, keď režú a pália, sťažujú sa, že nedostávajú primeranú odmenu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 62 citátov