Hérakleitos citát #294743

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

Hérakleitos citáty strana 4


„Tých, čo padli vo vojne, ctia si bohovia i ľudia.“

„Spiaci sú robotníkmi a pomocníkmi toho, čo sa deje vo svete.“


„Smrť je všetko, čo vidíme v bdení, sen to, čo vidíme v spánku.“

„Sibyla pôsobením boha hlása šialenými ústami veci vážne, neozdobené a neprikrášlené a preniká, bohom naplnená, svojím hlasom cez tisícročia.“

„Príroda chce byť zahalená tajomstvom.“

„Počul som už reči mnohých ľudí, ale ani jeden z nich nedospel k poznaniu, že múdrosť sa líši od všetkého.“

„Za väčšiu smrť väčšia odmena.“

„Najlepší ľudia dávajú prednosť pred všetkými ostatnými vecami jedinej veci - pred všetkými pominuteľnými vecami večnej sláve; dav sa však nažerie ako dobytok.“


„Najkrajší svet je ako hromada náhodne porozhadzovaných vecí.“

„Muži filozofi musia poznať mnoho vecí.“

„Muž sa pred bohom nazýva hlupákom ako chlapec pred mužom.“

„Múdrosť spočíva v jednej veci: Poznať myšlienku, ktorá rozumom riadi všetko až do jednotlivostí.“


„Ľudia sa pri poznávaní jasných vecí klamú podobne ako Homér, ktorý bol múdrejší než všetci Gréci. Jeho oklamali chlapci, zabíjajúci vši, keď mu povedali: „Čo sme videli a chytili, to zanechávame, čo sme však ani nevideli, ani nechytili, to nesieme".“

„Patrilo by sa Efezským, aby sa všetci dospelí obesili a zanechali mesto nedospelým, lebo vyhnali svojho najzdatnejšieho muža Hermodora, hovoriac: Z nás nech nie je nikto najzdatnejší, a keď už, tak inde a u iných.“

Podobní autori