Hérakleitos citát #294743

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

Hérakleitos citáty strana 3


„Aj to, čo najspoľahlivejší človek pozná a uchová si, je len zdanie. Spravodlivosť uchopí strojcov a svedkov lží.“

„Množstvo vedomostí ešte nie je rozum.“


„Tupý človek sa zarazí pri každej rozumnej reči.“

„Hlupákovi pri každom vtipnom slove vojde do údov des.“

„Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, je a bude: večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.“

„Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.“

„Ľudia by nepoznali meno právo, keby nebolo bezprávie.“

„Cesta hore a dole je jedna a tá istá.“


„Väčšina ľudí neuvažuje o veciach, s ktorými sa stretáva, a nerozumie im, hoci sa ich aj učila, ale má o nich len zdanie.“

„Povaha vecí sa rada skrýva.“

„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“


„Dobro a zlo je jedno. Lekári, keď režú a pália, sťažujú sa, že nedostávajú primeranú odmenu.“

„Oko je presnejší svedok ako ucho.“

„V mieri pochovávajú synovia svojich otcov, vo vojne otcovia svojich synov.“

„Vedomosti ešte neprinášajú rozum.“

Podobní autori