Hérakleitos citáty strana 3


„Patrilo by sa Efezským, aby sa všetci dospelí obesili a zanechali mesto nedospelým, lebo vyhnali svojho najzdatnejšieho muža Hermodora, hovoriac: Z nás nech nie je nikto najzdatnejší, a keď už, tak inde a u iných.“

„Ľudia sa pri poznávaní jasných vecí klamú podobne ako Homér, ktorý bol múdrejší než všetci Gréci. Jeho oklamali chlapci, zabíjajúci vši, keď mu povedali: „Čo sme videli a chytili, to zanechávame, čo sme však ani nevideli, ani nechytili, to nesieme".“


„Múdrosť spočíva v jednej veci: Poznať myšlienku, ktorá rozumom riadi všetko až do jednotlivostí.“

„Muž sa pred bohom nazýva hlupákom ako chlapec pred mužom.“

„Muži filozofi musia poznať mnoho vecí.“

„Najkrajší svet je ako hromada náhodne porozhadzovaných vecí.“

„Najlepší ľudia dávajú prednosť pred všetkými ostatnými vecami jedinej veci - pred všetkými pominuteľnými vecami večnej sláve; dav sa však nažerie ako dobytok.“

„Za väčšiu smrť väčšia odmena.“


„Počul som už reči mnohých ľudí, ale ani jeden z nich nedospel k poznaniu, že múdrosť sa líši od všetkého.“

„Príroda chce byť zahalená tajomstvom.“

„Sibyla pôsobením boha hlása šialenými ústami veci vážne, neozdobené a neprikrášlené a preniká, bohom naplnená, svojím hlasom cez tisícročia.“

„Smrť je všetko, čo vidíme v bdení, sen to, čo vidíme v spánku.“


„Spiaci sú robotníkmi a pomocníkmi toho, čo sa deje vo svete.“

„Tých, čo padli vo vojne, ctia si bohovia i ľudia.“

„Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave pokoj.“

„Vedomosti ešte neprinášajú rozum.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 62 citátov