Hérakleitos citáty strana 2


„Ak sa opije muž, dáva sa viesť dospelým chlapcom, potáca sa a nepozoruje, kade kráča, lebo má vlhkú dušu.“

„Hlupák sa pri každom vtipnom slove zhrozí.“


„Aké nádherné je to, čomu rozumiem! Aké nádherné musí byť to, čomu nerozumiem!“

„Ako pavúk stojaci uprostred pavučiny zbadá, keď nejaká mucha porušila vlákno a rýchlo tam beží, ako keby sa hneval, že mu roztrhla sieť, tak duša človeka, ak je poranená časť tela, rýchlo sa ta uberá, akoby neznášala zranenia tela, s ktorým je pevne a úmerne spojená.“

„Aký je ich duch či myseľ? Veria ľudovým spevákom a učiteľom im je dav, lebo nevedia, že väčšina ľudí je zlá, len málo je dobrých.“

„Bdiaci majú jeden a ten istý spoločný svet, v spánku sa však každý vracia do svojho vlastného.“

„Boh je deň a noc, zima a leto, boj a mier, nasýtenie a hlad, ale mení sa práve tak ako oheň, keď sa zmieša s kadidlami, a nazýva sa tak alebo inak - podľa vône každého z nich.“

„Boj je otcom všetkých i kráľom všetkých, jedných robí bohmi, druhých ľuďmi, jedných otrokmi, druhých slobodnými.“


„Človek si v noci zapaľuje svetlo, pretože mu vyhaslo svetlo očí; v živote sa dotýka mŕtveho, v bdení spiaceho.“

„Človeku je osudom povaha.“

„Choroba dáva poznať hodnotu zdravia, zlo hodnotu dobra, hlad nasýtenie, únava hodnotu pokoja.“

„Keď sa muž opije, dá sa viesť nedospelým chlapcom a nepozoruje, kam ide; má totiž vlhkú dušu.“


„Ľudí čaká po smrti to, čo nedúfajú, ani netušia.“

„Choroba je pre chorého zlom, ale pre lekára dobrom. Ďalej smrť je pre tých, čo zomreli, zlom, ale pre lekára dobrom. Aj orba, ktorá prináša dobrú úrodu, je pre roľníkov dobrom, pre obchodníkov však zlom.“

„Keby sa šťastie zakladalo na telesných rozkošiach, pokladali by sme za šťastie i voly, ktoré nájdu v hrante hrach.“

„Oči a uši sú zlými svedkami ľuďom, ktorí majú barbarské duše.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 62 citátov