Giovanni Bosco citáty

Giovanni Bosco foto

69   34

Giovanni Bosco

Dátum narodenia: 16. august 1815
Dátum úmrtia: 31. január 1888
Ďalšie mená: San Giovanni Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, Giovanni Melchior Sv. Bosco

Svätý Ján Bosco bol kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

Citáty Giovanni Bosco


„To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete, je robiť dobro, byt" veselý a nechať čvirikať vrabcov.“

„Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.“


„Námaha je ľahká iba tomu, kto pracuje s láskou.“

„Záhaľka je najväčším nepriateľom, s ktorým musíš stále bojovať.“

„Pomáhať blížnemu je dielo kresťanskej lásky a diela kresťanskej lásky sú vždy chvályhodné.“

„Najväčším umením schopného vychovávateľa je zabudnúť na smutné dni istých poblúdení svojho zverenca a nechať aj jeho, aby zabudol.“

„Najlepšou radou je robiť dobre v rámci svojich schopností a potom nečakať odmenu od sveta, ale jedine od Boha.“

„Nadutosť je červ, ktorý rozožiera a spôsobuje, že sa stratia všetky vaše dobré skutky.“


„Láska je pri odôvodnení chvály vynaliezavá.“

„Kto vie, že je milovaný, miluje. Kto je milovaný, dosiahne najmä u mladých všetko.“

„Čo je telesná láska? Nič viac a nič menej ako božská čertovina.“

„Ak chceš byť dobrý, stačí, keď budeš robiť tri veci... veselosť, štúdium, zbožnosť. Je to veľký program. Keď budeš podľa neho žiť, budeš šťastný a urobíš veľa dobrého pre svoju dušu.“