Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 5


„Fantázia nevedie k šialenstvu. Čo vskutku vedie k šialenstvu je rozum.“

„Milovať niečo zanmená uvedomiť si, že to môžeme stratiť.“


„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“

„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“

„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“

„Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.“

„Pravda nevyhnutne musí byť podozrivejšia ako výmysly.“


„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

„Ľudia sú veľmi skeptickí – neveria ničomu s výnimkou ohovárania.“

„Golf považujem za drahý spôsob hrania guliek.“

„Ľudstvo produkuje optimistov, keď prestalo produkovať šťastných ľudí.“


„Všetci ľudia sú ako ostatní, mimoriadni ľudia sú tí, ktorí to vedia.“

„ Rozvodový spor nie je v skutočnosti sporom o rozvod. Je to spor o opätovný sobáš.“

„Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pár halierov. S výnimkou slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie dostanete zadarmo.“

„Kto vychutnáva život, nájde si čas, ktorý vlastne vôbec nemá.“

Podobní autori