Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 4


„Priateľka má muža rada, necháva ho však byť, akým je. Manželka svojho muža miluje a stále sa snaží z neho urobiť niekoho iného.“

„Mám pokušenie povedať, že človek, ktorý nemá vyčítavé svedomie, je v nebezpečenstve, že skončí bez svedomia, ktoré by mu čosi vyčítalo.“


„Zločinec je tvorivý umelec, no detektív je iba kritik.“

„Neverím v osud, ktorý človeka ovláda, nech urobí čokoľvek. Verím však v osud, ktorý ho ovládne, keď nerobí nič.“

„Kedysi ľudia spievali zborovo okolo stola. Dnes spieva jeden sólo, a to z toho dôvodu, že dokáže spievať lepšie. Ak bude vedecká civilizácie takto pokračovať - čo je pravdepodobné - čoskoro len jeden jediný človek sa bude smiať, a to preto, pretože to bude vedieť lepšie ako ostatní.“

„Priateľstvo je výber srdca.“

„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

„Božie záhady uspokojujú väčšmi než riešenia ľudí.“


„Človek je omyl prírody.“

„Človek má právo pochybovať o sebe, ale nemá pochybovať o pravde.“

„Heraldika pokory je nepomerne bohatšia ako heraldika pýchy. Sv. František považoval všetky veci, ktoré Boh daroval, za niečo drahocenné, jedinečné, za šľachtické erby, ktoré sa dávali len rovnocenným. Z veľkej hĺbky jeho osudovej kapitulácie toto umenie vyrástlo vyššie ako najvznešenejšie tituly feudálneho veku.“

„Láska podľa Biblie znamená milovať našich susedov a tiež našich nepriateľov, pravdepodobne preto, že sú to spravidla tí istí ľudia.“


„Žena stráca dieťa tým, že ho porodí. Narodenie je rovnako slávnostné lúčenie ako smrť.“

„Celý moderný svet sa rozdelil na tých Konzervatívnych a Progresívnych. Záležitosťou Progresívnych je pokračovať v robení chýb. Záležitosťou Konzervatívnych je zabrániť tomu, aby chyby boli napravené. “

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

„Aby si bol dosť chytrý získať toľko peňazí, musíš byť taký hlupák, aby si ich chcel.“

Podobní autori