Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 3


„Sú velikáni, ktorí dávajú každému pocítiť jeho malosť. Ale skutočný velikán je človek, ktorý dáva každému človeku pocit vlastnej veľkosti.“

„Umelecký temperament je choroba, ktorá postihuje amatérov.“


„Všetci ľudia sú ako ostatní; mimoriadni ľudia sú tí, ktorí to vedia.“

„Umenie spočíva v obmedzení. To najkrajšie na obraze je vždy rám.“

„V celé ľudskej histórii platí zvláštny zákon, že ľudia majú neustále snahu podceňovať svoje okolí, podceňovať svoje šťastie, podceňovať seba.“

„Veľký klasik je dnes muž, ktorého môžeme chváliť, aj keď sme ho nečítali.“

„Videl som pravdu a nedáva zmysel.“

„Voľný verš je ako voľná láska, je to protiklad pojmov.“


„Vonkajšia pevnosť Cirkvi stojí na neoblomných a nemeniteľných mravných zásadách, v jej vnútri však ľudský život poskakuje tak, ako to robia deti.“

„Biblia nám hovorí, aby sme milovali svojich blížnych a aj svojich nepriateľov. Asi preto, lebo zvyčajne ide o tých istých ľudí.“

„Človek, ktorý vníma každého malého človeka, je veľký. No naozaj veľkým je ten, kto vníma malého človeka ako veľkého.“

„Človek pochopí všetko - prostredníctvom toho, čo nechápe.“


„Dobrodružstvo je šampanským vínom v našom živote.“

„Dvaja nie je dvakrát jeden, dvaja je tisíckrát jeden.“

„Formálne dokonalé ospravedlnenie je opakovaná urážka.“

„Život je nádherný ako diamant, ale krehký ako okenná tabuľa.“

Podobní autori