Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2


„Pokora je matkou velikánov. Z údolia vidí človek všetko veľké, z končiara všetko malé.“

„Heraldika pokory je nepomerne bohatšia ako heraldika pýchy. Sv. František považoval všetky veci, ktoré Boh daroval, za niečo drahocenné, jedinečné, za šľachtické erby, ktoré sa dávali len rovnocenným. Z veľkej hĺbky jeho osudovej kapitulácie toto umenie vyrástlo vyššie ako najvznešenejšie tituly feudálneho veku.“


„Človek má právo pochybovať o sebe, ale nemá pochybovať o pravde.“

„Zločinec je tvorivý umelec, no detektív je iba kritik.“

„Človek je omyl prírody.“

„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“

„Božie záhady uspokojujú väčšmi než riešenia ľudí.“


„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“

„Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.“

„Pravda nevyhnutne musí byť podozrivejšia ako výmysly.“

„Ľudia sú veľmi skeptickí – neveria ničomu s výnimkou ohovárania.“


„Golf považujem za drahý spôsob hrania guliek.“

„Všetci ľudia sú ako ostatní, mimoriadni ľudia sú tí, ktorí to vedia.“

„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

„Formálne dokonalé ospravedlnenie je opakovaná urážka.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov