George Bernard Shaw citát #33787

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom. - George Bernard Shaw
George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 240
írsky dramatik 1856 – 1950
„Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom.“

George Bernard Shaw citáty strana 4


„Láska je očividné zdôrazňovanie rozdielu medzi jednou osobou a všetkými ostatnými.“

„Ľudskí tvorovia sú jediné živočíchy, ktorých sa na smrť a panicky bojím.“


„Lenivosť splodila viac filozofov ako múdrosť.“

„Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“

„Nedostatok peňazí je koreň všetkého zla.“

„Mužovi najviac lichotí, keď o ňom myslíte, že je hodný lichôtok.“

„Komédia, ktorá sa končí svadbou, je začiatkom ďalšej tragédie.“

„Mravné správanie je úcta, ktorú sú ľudia z nejakého tajomného dôvodu povinné sami sebe.“


„Jediné ospravedlnenie pre sobáš z lásky je neprekonateľná vzájomná náklonnosť.“

„Manželstvo je spojenecká zmluva uzavretá medzi mužom, ktorý nedokáže spať pri zatvorenom okne, a ženou, ktorá nemôže spať pri otvorenom.“

„Je nebezpečné byť úprimný, ak nie ste zároveň tiež hlúpy.“

„Najväčším potešením ženy je zraniť mužskú márnivosť, zatiaľ čo najväčším potešením muža je ženskú márnivosť uspokojiť.“


„Najvytrvalejšia zo všetkých lások je ta nešťastná.“

„Naučil som sa neočakávať príliš od života. V tom je tajomstvo každého ozajstného pokoja.“

„Chudoba je rovnako verejným zlom ako súkromným nešťastím. Trpieť je zločinom na národe.“

„Mojou špecialitou je mať pravdu, keď ostatní ju nemajú.“

Podobní autori