František z Assisi citát #306240

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Počujte, bratia moji, ak je Panna Mária taká uctievaná, čo je správne, lebo nosila Ježiša vo svojom najsvätejšom lone, ak je uctievaný hrob, v ktorom Pán krátko spočíval, aký svätý, spravodlivý a hodný musí byť ten, kto ho berie do svojich rúk, prijíma ho do srdca a do úst a podáva ho iným, aby ho prijali?!“

František z Assisi citáty

 František z Assisi foto

20   59

František z Assisi

Dátum narodenia: 24. jún 1182
Dátum úmrtia: 3. október 1226
Ďalšie mená: Sv. František z Assisi, San Francesco d'Assisi

Svätý František z Assisi alebo František Assiský , pôvodným menom Giovanni Battista Bernardone, bol zakladateľ františkánskeho rádu. Je patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a životného prostredia.

Citáty František z Assisi

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226


 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
Podobní autori