František z Assisi citát #306240

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Počujte, bratia moji, ak je Panna Mária taká uctievaná, čo je správne, lebo nosila Ježiša vo svojom najsvätejšom lone, ak je uctievaný hrob, v ktorom Pán krátko spočíval, aký svätý, spravodlivý a hodný musí byť ten, kto ho berie do svojich rúk, prijíma ho do srdca a do úst a podáva ho iným, aby ho prijali?!“

František z Assisi citáty

 František z Assisi foto

20   38

František z Assisi

Dátum narodenia: 26. september 1182
Dátum úmrtia: 3. október 1226
Ďalšie mená: San Francesco d'Assisi, Sv. František z Assisi

Svätý František z Assisi alebo František Assiský , pôvodným menom Giovanni Battista Bernardone, bol zakladateľ františkánskeho rádu. Je patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a životného prostredia.

Citáty František z Assisi


„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

„Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám a ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“


„Je čudná vec slúžiť Bohu a mať smutnú a zádumčivú tvár.“

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

„Počujte, bratia moji, ak je Panna Mária taká uctievaná, čo je správne, lebo nosila Ježiša vo svojom najsvätejšom lone, ak je uctievaný hrob, v ktorom Pán krátko spočíval, aký svätý, spravodlivý a hodný musí byť ten, kto ho berie do svojich rúk, prijíma ho do srdca a do úst a podáva ho iným, aby ho prijali?!“

„Štipka zbožnosti je hodna viac ako metrák učenosti, kvapka pravej lásky viac ako celé more vedomostí.“

„Jedna kvapka čistej lásky je ušľachtilejšia ako more vedomostí.“

„Kto prestal milovať, nemá už síl niesť ďalej bremeno.“


„Lepšie je múdro mlčať, ako dokazovať pravdu bez lásky.“

„Človek je verným obrazom Boha, v ktorom chce Boh byť uctievaný kvôli samému sebe.“

„Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach.“

„Láska nie je milovaná.“


„Ó, Pane, v tvojich rukách som bezpečný. Keď ty ma držíš, nemusím sa báť ničoho. Neviem nič o budúcnosti, ale dôverujem v teba.“

„Srdce býva v človeku vedľa duše, ale po celý život s ňou neudržiava dobré susedské vzťahy.“

„Mojou najlepšou obranou proti všetkým intrigám a úskokom nepriateľa je duch radosti.“

„V tomto svete som už mŕtvy.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 20 citátov