František z Assisi citát #306240

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Počujte, bratia moji, ak je Panna Mária taká uctievaná, čo je správne, lebo nosila Ježiša vo svojom najsvätejšom lone, ak je uctievaný hrob, v ktorom Pán krátko spočíval, aký svätý, spravodlivý a hodný musí byť ten, kto ho berie do svojich rúk, prijíma ho do srdca a do úst a podáva ho iným, aby ho prijali?!“

František z Assisi citáty

 František z Assisi foto

20   50

František z Assisi

Dátum narodenia: 24. jún 1182
Dátum úmrtia: 3. október 1226
Ďalšie mená: Sv. František z Assisi, San Francesco d'Assisi

Svätý František z Assisi alebo František Assiský , pôvodným menom Giovanni Battista Bernardone, bol zakladateľ františkánskeho rádu. Je patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a životného prostredia.


„Jedna kvapka čistej lásky je ušľachtilejšia ako more vedomostí.“

„Láska nie je milovaná.“


„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

„Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou nič, čo si získal, iba to, čo si dal: plné srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou.“

„Je čudná vec slúžiť Bohu a mať smutnú a zádumčivú tvár.“

„Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám a ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“

„Počujte, bratia moji, ak je Panna Mária taká uctievaná, čo je správne, lebo nosila Ježiša vo svojom najsvätejšom lone, ak je uctievaný hrob, v ktorom Pán krátko spočíval, aký svätý, spravodlivý a hodný musí byť ten, kto ho berie do svojich rúk, prijíma ho do srdca a do úst a podáva ho iným, aby ho prijali?!“


„Kto prestal milovať, nemá už síl niesť ďalej bremeno.“

„Srdce býva v človeku vedľa duše, ale po celý život s ňou neudržiava dobré susedské vzťahy.“

„Štipka zbožnosti je hodna viac ako metrák učenosti, kvapka pravej lásky viac ako celé more vedomostí.“

„V tomto svete som už mŕtvy.“


„Mojou najlepšou obranou proti všetkým intrigám a úskokom nepriateľa je duch radosti.“

„Ó, Pane, v tvojich rukách som bezpečný. Keď ty ma držíš, nemusím sa báť ničoho. Neviem nič o budúcnosti, ale dôverujem v teba.“

„Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach.“

„Srdce jediného človeka je také veselé, že môže obsiahnuť bolesť všetkých ľudí.“

Podobní autori