Epikúros ze Samu citát #33330

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 43
staroveký grécky filozof -341 – -269 pr. n. l.
„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“

Epikúros ze Samu citáty

 Epikúros ze Samu foto

43   58

Epikúros ze Samu

Dátum narodenia: 341 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 269 pr. n. l.
Ďalšie mená: Epikúros

Epikouros zo Samu/z Atén bol grécky filozof obdobia helenizmu, materialista, zakladateľ epikureizmu. Nadviazal na Demokritov atomizmus, pričom zmiernil jeho prísny determinizmus a zdôvodnil slobodu vôle tým, že doň zaviedol moment náhody: Epikuros dáva atómom v ich pohybe možnosť odchýlky. Dianie vo svete potom už nie je jednoznačne určené predchádzajúcimi príčinami. Objavujú sa náhody a môže vzniknúť niečo nové, neočakávané.

Citáty Epikúros ze Samu


„Bez dôvery niet priateľstva.“

„Zo všetkých ciest, ktoré vedú k dosiahnutiu šťastia v živote žiadna nie je taká účinná a sladká ako priateľstvo.“


„Najobávanejšie zlo, smrť, sa nás ani v najmenšom nedotýka, pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je, keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.“

„Naivné je prosiť boha o to, čo si človek môže zaobstarať sám.“

„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“

„Tvojou prvou povinnosťou je učiniť šťastným seba samého. Ak si šťastný, urobíš šťastnými aj ostatných, lebo šťastný môže okolo seba vidieť len šťastných.“

„Dokonalosť nie je v robení mimoriadnych vecí, ale v tom, že sa veci jednoduché robia mimoriadne dobre.“

„Spravodlivý človek je najpokojnejší, nespravodlivý však je plný najväčšieho nepokoja.“


„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom.“

„Uctievaním múdreho človeka je veľkým ziskom pre tých, ktorí ho uctievajú.“

„Múdry človek verí, že je výhodnejšie rozumne myslieť a nemať šťastie ako nerozumne myslieť a mať šťastie.“

„Nie je dôležité, ako dlho žijeme, ale ako šťastne žijeme.“


„"Chce Boh zastaviť diabla ale nie je schopný? Potom nie je všemohúci.Je schopný ale nechce?Potom je zlomyseľný.Chce a je toho schopný?Tak odkiaľ sa tu teda diabol berie?Nechce a ani nie je schopný?Tak prečo ho nazývať bohom?" “

„Nemožno žiť šťastne bez toho, aby sme boli múdri, čestní a spravodliví, ani nemôžeme byť múdri, čestní a spravodliví bez toho, aby sme boli šťastní.“

„Ak budeš žiť podľa prírody, nebudeš nikdy chudobný. Ak však chceš žiť podľa svojich predstáv, nebudeš nikdy bohatý.“

„Ak chcete niektoho spraviť šťastným, nepridávajte mu bohatstvo, ale uberte mu z túžob.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 43 citátov