Dante Alighieri citát #33109

Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia. - Dante Alighieri
Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 12
taliansky básnik 1265 – 1321
„Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“

Dante Alighieri citáty

Dante Alighieri foto

12   422

Dante Alighieri

Dátum narodenia: 14. máj 1265
Dátum úmrtia: 13. november 1321

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľov renesančného humanizmu, biely guelf. Ale prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach: v pekle, očistci a v raji. Pre dejiny politickej filozofie má veľký význam latinsky spis De monarchia. V Danteho názoroch badať príklon k averroizmu a k svetelnej metafyzike novoplatonizmu.

Citáty Dante Alighieri


„Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“

„Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní.“


„Filozofia je láskyplné zaobchádzanie s múdrosťou.“

„Málo miluje, kto ešte slovami vie povedať, ako veľmi miluje.“

„Je ťažko vpísať do srdca meno, ktoré nechce ťa milovať.“

„Bez lásky je pusto aj v nebesiach.“

„Niet väčšej bolesti, ako spomínať v nešťastí na čas šťastia.“

„Vieme, ako krátko horí v žene plameň, keď ho oko a ruka opäť nerozfúka.“


„Nádej, hoc malá, zelená sa...“

„Jeden čaká, že sa doba zmení. Iný pevne ju chytí a hneď jedná!“

„Nič na svete sa nevyrovná pocitu istoty z milovanej ženy a jej oddania.“

„Smiech je rozjasňujúci paprsok, záblesk navonok, keď to vnútri žiari.“