Đặng Trần Côn citáty

14   0

Đặng Trần Côn

Dátum narodenia: 1710
Dátum úmrtia: 1745

Đặng Trần Côn was the author of the Chinh phụ ngâm a masterpiece of chữ Hán literature of Vietnam.Đặng Trần Côn was born in Nhân Mục village , Thanh Trì district, , Hanoi, around 1705-1710. As an adopted child his surname Đặng was that of his adoptive family. His original name was Trần Côn. His work Chinh phụ ngâm was written in chữ Hán was later translated into chữ Nôm by the poet Đoàn Thị Điểm and the poet Phan Huy Ích .According to tradition Dang Tran Con was an ardent scholar, who being deprived of light for his studies as a result of the edict, dug a subterranean room where he could study by candlelight. He initially approached the poet Đoàn Thị Điểm but was rebuffed with his initial work. Later she was impressed by and translated his Lament of the Soldier's Wife. Wikipedia

Citáty Đặng Trần Côn

„Born to a race of heroes, you, my love,
discard your brush and ink for tools of war.
You vow to capture citadels for the throne—
your sword will spare no foe of Heaven's sway.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong hiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 17–20

„Winds howl and howl at ghosts of those war's killed—
on soldiers' faces shines the stalking moon.
O men, alive or dead, has anyone
portrayed your faces or invoked your souls?“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi.
Chinh phu tử sĩ mấy người,
Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 97–100

„The sun has spurned his flower and let her wilt.
The flower's wilted, as the sun won't shine.
Wilted, she drops her petals by the wall—
I've often watched them drop on dew-cold nights.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,
Hoa để vàng vì tại bóng dương.
Hoa vàng hoa rụng quanh tường,
Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 305–308

„Your way leads you to lands of rain and wind—
mine takes me back to our old room, our bed.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ gối chăn.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 53–54

„When all through earth and heaven dust storms rise,
how hard and rough, the road a woman walks!
O those who rule in yonder blue above,
who is the cause and maker of this woe?“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 1–4

„Here at this bridge we'll go our separate ways—
forlorn beside the road, I watch flags fly.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Hà lương chia rẽ đường này,
Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 43–44

„We hoped to join like fish and water once:
instead, we're split apart—a stream, a cloud.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Những mong cá nước vui vầy,
Ai ngờ đôi ngả nước mây cách vời.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 115–116

„No orioles yet on willows—you set out
and promised you'd come back when cuckoos sang.
Cuckoos have followed orioles grown old—
before the house some swallows chirp and peep.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Thuở lâm hành oanh chưa mến liễu,
Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca.
Nay quyên đã giục, oanh già,
Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 125–128

„Serve well your country with a true-red heart.
Defend your people with an iron will.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Lòng hứa quốc thắm son ngăn ngắt,
Sức tý dân đụng sắt trơ trơ.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 369–370

„We look to find each other but cannot—
we only see those green mulberry groves.
Mulberry groves all share one shade of green—
of your own grief and mine, which hurts the more?“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 61–64

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„To silver may age never turn your hair!
And may I ever keep the looks of youth!“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,
Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 363–364

„Your mother waits, heart-weary, at the door.
Your child in hunger cries for its chewed rice.
I feed your mother, serving as her son,
and like a father teach your child to read.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Lòng lão thân buồn khi tựa cửa,
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam,
Khuyến con đèn sách thiếp làm phụ thân.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 157–160

„I see you off and sorrow—Oh, to be
your horse on land, your vessel on the stream!“

—  Đặng Trần Côn

Ðưa chàng lòng dằng dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
Originál: (vi) Ðưa chàng lòng dằng dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 27–28

„At daybreak, heralds speed them through the mists—
the law outweighs what they may feel inside.“

—  Đặng Trần Côn

Originál: (vi) Sứ trời sớm giục đường mây,
Phép công là trọng, niềm tây sá nào.
Zdroj: Chinh phụ ngâm, Lines 11–12

Podobní autori

Giacomo Casanova fotka
Giacomo Casanova22
taliansky dobrodruh a autor z Benátskej republiky
Laurence Sterne fotka
Laurence Sterne5
írsky / anglický spisovateľ
Joseph Addison fotka
Joseph Addison24
politik, spisovateľ a dramatik
Richard Brinsley Sheridan fotka
Richard Brinsley Sheridan2
britský politik
Jean Jacques Rousseau fotka
Jean Jacques Rousseau83
ženevský filozof
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues74
francúzsky spisovateľ, moralista
Nicolas Chamfort fotka
Nicolas Chamfort59
francúzsky spisovateľ
Jonathan Swift fotka
Jonathan Swift44
anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď.
Martin Luther fotka
Martin Luther35
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v …
Dnešné výročie
Benedict J. Groeschel fotka
Benedict J. Groeschel13
americký františkánsky mních, kňaz, zakladateľ 1933 - 2014
Chaim Potok fotka
Chaim Potok
americko-židovský spisovateľ a rabín 1929 - 2002
Philippe Pétain fotka
Philippe Pétain
1856 - 1951
Ďalších 9 výročí
Podobní autori
Giacomo Casanova fotka
Giacomo Casanova22
taliansky dobrodruh a autor z Benátskej republiky
Laurence Sterne fotka
Laurence Sterne5
írsky / anglický spisovateľ
Joseph Addison fotka
Joseph Addison24
politik, spisovateľ a dramatik
Richard Brinsley Sheridan fotka
Richard Brinsley Sheridan2
britský politik