Carl Friedrich Gauß citáty

Carl Friedrich Gauß foto

5   4

Carl Friedrich Gauß

Dátum narodenia: 30. apríl 1777
Dátum úmrtia: 23. február 1855

Carl Friedrich Gauß bol jeden z najväčších matematikov a fyzikov všetkých čias. Zaoberal sa teóriou čísel, matematickou analýzou, geometriou, geodéziou, magnetizmom, astronómiou a optikou.


„Výsledky vlastného premýšľania sú hodnotnejšie ako všetka získaná cudzia múdrosť.“

„Matematika je kráľovnou všetkých vied, teória čísel je kráľovnou matematiky.“


„Prednášky majú ukázať správnu cestu, majú rozvíjať predstavivosť a hĺbavosť. Prednášky majú viesť len prvé kroky, majú zabrániť tvoreniu nesprávnych názorov na začiatku štúdia, majú viesť potiaľ, odkiaľ sa dá ísť ďalej samostatným štúdiom.“

„Keď uderí naša posledná hodina, našou nevýslovnou radosťou bude vidieť toho, ktorého sme mohli vo svojej tvorivej práci iba tušiť.“

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“

Podobní autori