Buddha citát #287870

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

Buddha citáty

 Buddha foto

48   297

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha


„Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane len skrz lásku. Toto je večné pravidlo.“

„Existuje iba jedno zlo - neznalosť.“


„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

„Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

„Veľká láska sa podobá útrapám vojnových výprav.“

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“


„Víťazstvo rodí nenávisť, lebo porazení sú nešťastní“

„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

„Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom.“


„Buďte svetlom sami sebe“

„Keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý.“

„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

„Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.“

Podobní autori