Buddha citáty strana 3


„Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.“

„Ste tým, čo ste robili a budete tým, čo robíte teraz.“


„Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.“

„Nijaké plané túžby úrodu neprinášajú, iba práca.“

„Ženy majú rady zanedbaných mužov, aby sa mohli cítiť ako nevyhnutne potrebné, keď sa o nich starajú.“

„Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.“

„Sme výsledkom nášho myslenia.“

„Vašou úlohou je spoznať Váš svet a potom sa mu celým srdcom odovzdať.“


„Tak ako najsilnejší vietor nepohne pevnou skalou, tak ani ohovárka, ani chvála nepohne múdrym človekom“

„Čas radovánok netrvá dlho, ale prejde rýchlo; ničomu na tomto svete sa nemôžeme tešiť večne.“

„Každý je sám sebe ochrancom, každý je sám sebe strojcom svojho vlastného zrodenia.“

„Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny.“


„Manželstvo je prístrešok, do ktorého pri každej búrke trochu zatečie.“

„Nenávisť sa neuháša v tomto svete nenávisťou, ale milujúcou dobrotivosťou. Zlo musí byť premožené dobrom. (Dhammapada)“

„Násilie nad vôľou dáva násilie nad telom.“

„Oheň ani voda, narodenie ani smrť nemôže vymerať také dobré skutky.“

Podobní autori