Buddha citáty

 Buddha foto

48   297

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha


„Buďte svetlom sami sebe“

„Nikto iný, okrem nás samých, nás nezachráni. Nikto iný nemôže a ani nesmie.“


„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“

„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“

„Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.“

„Ženy majú rady zanedbaných mužov, aby sa mohli cítiť ako nevyhnutne potrebné, keď sa o nich starajú.“

„Ste tým, čo ste robili a budete tým, čo robíte teraz.“


„Sme výsledkom nášho myslenia.“

„Veľká láska sa podobá útrapám vojnových výprav.“

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

„Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.“


„Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

„Oheň ani voda, narodenie ani smrť nemôže vymerať také dobré skutky.“

„Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane len skrz lásku. Toto je večné pravidlo.“

„Nijaké plané túžby úrodu neprinášajú, iba práca.“

Podobní autori