Bible (kniha) citáty

13   5

Bible (kniha)

Ďalšie mená: Bibbia, Biblia (kniha)

Bible (kniha) - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Bible (kniha)


„Rozum človeka zadržuje hnev a je cťou, keď odpustí previnenie.“

„Priateľ miluje vždy, v nešťastí sa stáva bratom.“


„Pokoj v srdci je životom celého tela.“

„Tí, ktorí sú rozhodnutí zbohatnúť, upadnú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré vrhajú ľudí do zničenia a skazy.“

„Dobrá žena je cennejšia ako rubín.“

„Dedičstvo spočiatku rýchlo nadobudnuté nebýva nakoniec dobrodením.“

„Kto odpláca zlým za dobré, neodíde zlo z domu jeho.“

„Človek sa pominie ako tieň, nadarmo sa ponáhľa: hrabe a nevie, kto si to po ňom zoberie.“


„Kto si zakladá na bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.“

„Lenivého túžby ubíjajú, pretože jeho ruka nechce pracovať.“

„Ozdoba mládencov je ich sila a šediny sú okrasou starcov.“

„Lepšie je bývať v kúte na streche, než s hašterivou ženou v spoločnom dome.“

„Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome.“