Bible (kniha) citáty

13   5

Bible (kniha)

Ďalšie mená: Biblia (kniha)

Bible (kniha) - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Bible (kniha)


„Rozum človeka zadržuje hnev a je cťou, keď odpustí previnenie.“

„Priateľ miluje vždy, v nešťastí sa stáva bratom.“


„Lepšie je bývať v kúte na streche, než s hašterivou ženou v spoločnom dome.“

„Ozdoba mládencov je ich sila a šediny sú okrasou starcov.“

„Lenivého túžby ubíjajú, pretože jeho ruka nechce pracovať.“

„Kto si zakladá na bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.“

„Človek sa pominie ako tieň, nadarmo sa ponáhľa: hrabe a nevie, kto si to po ňom zoberie.“

„Kto odpláca zlým za dobré, neodíde zlo z domu jeho.“


„Dedičstvo spočiatku rýchlo nadobudnuté nebýva nakoniec dobrodením.“

„Dobrá žena je cennejšia ako rubín.“

„Tí, ktorí sú rozhodnutí zbohatnúť, upadnú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré vrhajú ľudí do zničenia a skazy.“

„Pokoj v srdci je životom celého tela.“

„Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome.“