Benedikt XVI. citát #301031

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 51
265. pápež katolíckej cirkvi 1927
„K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery je cesta každého človeka celkom osobná.“

Benedikt XVI. citáty

 Benedikt XVI. foto

51   27

Benedikt XVI.

Dátum narodenia: 16. apríl 1927
Ďalšie mená: Joseph Kardinál Ratzinger

Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger je nemecký duchovný a emeritný pápež. Pápežský úrad zastával od 19. apríla 2005 do 28. februára 2013. Bol 265. pápežom Katolíckej cirkvi, prvým nemeckým pápežom od roku 1523 a prvým pápežom od roku 1294, ktorý dobrovoľne abdikoval. Pred svojím zvolením bol blízkym spolupracovníkom svojho predchodcu Jána Pavla II. Od roku 1981 až do smrti Jána Pavla II. zastával úrad prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Citáty Benedikt XVI.


„Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska.“

„Pokrok je možný iba v spoločnosti, v ktorej existujú morálne hodnoty a silné presvedčenia“


„Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.“

„K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery je cesta každého človeka celkom osobná.“

„Vieru ateistov, že Boh nejestvuje, sprevádzajú také isté pochybnosti ako našu vieru. Kto by chcel utiecť pred neistotou vo viere, zažil by rovnakú neistotu v ateizme.“

„Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja.“

„Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. Prejav v Mníchove (10. september 2007)“

„Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať, meniť druhých, je neplodný.“


„Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja. Homília v chráme sv. Petra a Pavla, Vatikán (1. január 2008)“

„Kto sa bojí Boha, nemá strach. Príhovor veriacim na námestí sv. Petra v Ríme (22. jún 2008)“

„Cirkev sa musí usilovať privádzať človeka k tomu, aby dorástol sám seba, aby proti svojim fyzickým možnostiam postavil možnosti morálne.“

„Človek je stvorený na to, aby dýchal nekonečnosť večnej lásky. Ak to nemôže, je ako uväznený, bez svetla. Až viera nás vedie k výšinám. Čo teda znamená "loviť ľudí"? Znamená to priviesť ich na slobodu, do Božích výšin, k životnej potrebe, ktorá im je určená.“


„Ak je rozum podozrievavý, potom aj viera je sfalšovaná a stáva sa určitým druhom straníckej ideológie, ktorá už nemá nič spoločné s dôveryplným obracaním sa k živému Bohu ako prazákladu nášho života a nášho rozumu.“

„Apoštol je vyslancom, ale ešte prv je "znalcom" Ježiša. Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra (22. marec 2006)“

„Ježišovou najvlastnejšou originalitou je on sám - jednota Boha a človeka.“

„Cirkev sa nikdy nesmie natoľko zúžiť, aby sa z nej stala národná otázka. Je tu vždy preto, aby prekračovala hranice. Má zamedzovať vzniku babylonu - mäteniu komunikácie - a jeho nadvláde nad svetom.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 51 citátov