Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5


„Technický vývoj smeruje vždy od primitívneho cez komplikované k jednoduchému.“

„Logika zabíja život. A sama o sebe nič neobsahuje.“


„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“

„Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú u obchodníka veci úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú na predaj, nemajú priateľov.“

„Miluje len ten, kto výmenou nič nečaká.“

„Autorita si zakladá predovšetkým na rozume.“

„Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznali.“

„Deti musia mať s dospelými veľa trpezlivosti.“


„Človek, ktorý umrie v mene zdokonalenia ľudského poznania či liečenia chorôb, slúži životu aj svojou smrťou.“

„Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.“

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.“

„Človek bez aktívnej spoluzodpovednosti nie je k ničomu.“


„Sme navždy zodpovední za to, čo sme si skrotili.“

„Láska vždy stojí úsilie, bez námahy sa k nej dôjsť nedá.“

„Keď si uvedomíme svoje úlohy, hoci celkom bezvýznamné, až potom budeme šťastní.“

„Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti - tvorme ju.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 148 citátov