Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 4


„Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je.“

„Zdá sa, že dokonalosť je dosiahnutá nie vtedy, keď už niet čo pridávať, ale keď už nie je čo uberať.“


„Keď sa človek narodí, chutí mu cumeľ. Len čo mu prestáva chutiť, definitívne sa končí jediné šťastné obdobie v jeho živote.“

„Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne.“

„Ak človek vo svojej podkrovnej komôrke prechováva túžbu, ktorá je dostatočne silná, zapáli zo svojej podkrovnej komôrky svet.“

„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“

„Nepleť si lásku s vlastníckym poblúznením; z neho pochádza to najhoršie trápenie. Lebo v tom sa ľudia mýlia: z lásky trápenie nepochádza. Trápenie plynie z túžby vlastniť, a ta je opakom lásky.“

„Ale pesničky sa stanú pornografiou lásky, keď sa obracajú k citom, keď chcú dojímať. Je to žrádlo pre psy.“


„Aby sme sa stali človekom, musíme dlho žiť.“

„Akú cenu má súcit, ktorý nevezme človeka do náručia?“

„Len smer má zmysel. Ide o to, že niekam smeruješ, a nie, či sa tam dostaneš; lebo človek sa nedostane nikde, iba k smrti.“

„Je krásne plávať, ak sa ti pritom z mora ukazuje breh.“


„Pravda je to, čo zjednodušuje svet a nie to, čo vytvára zmätok.“

„Žiť v pokoji a umrieť v pokoji môžeme len vtedy, keď sme si celkom vedomí svojej úlohy, i keď je bezvýznamná... Jedine to robí šťastným. A čo dáva zmysel životu, dáva zmysel aj smrti.“

„Ak niekto bedáka, že ho zradil svet, robí tak preto, lebo to on zradil svet. Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba. Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma.“

„Byť verný totiž predovšetkým znamená byť verný sebe.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 148 citátov