Antifón citáty

20   3

Antifón

Dátum narodenia: 480 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 411 pr. n. l.

Antifón z Atén bol grécky sofista demokratického zamerania, ktorý sa zaoberal spoločenskými otázkami, problémami poznania, matematiky a biológie. Antitézu zákon – príroda vyhrotil ešte väčšmi než Hippias: „Väčšina z toho, čo je spravodlivé podľa zákona, je nepriateľské voči prírode“. Podľa prírody niet rozdielu medzi urodzenými a neurodzenými, ani medzi Grékmi a barbarmi.

Je autorom diela Alétheia.


„Nové priateľstvá sú pevné, ale staré sú pevnejšie.“

„Spravodlivosť spočíva v tom, že neprekračujeme zákony obce, ktorej sme občanmi. Teda najvýhodnejšie by človek využíval spravodlivosť, keby si pred svedkami vážil zákony a bez svedkov zákony prírody. Zákony obce sú totiž umelé, zákony prírody však nevyhnutné. Ak teda niekto poruší zákony a unikne pozornosti ľudí, ktorí ich dohodli, je ušetrený hanby a trestu; ak neunikne, nie je ušetrený. Keď však niekto poruší podľa možnosti jeden zo zákonov zrastených s prírodou, potom to zlo preňho nie je o nič menšie, ak unikne pozornosti všetkých ľudí, a o nič väčšie, ak to všetci uvidia. Neutrpí totiž škodu na základe ľudského predsudku, ale pravdy.“


„Človek o sebe tvrdí, že sa stal zo všetkých živočíchov najpodobnejším bohu.“

„Obdivuhodne ľahko možno haniť život; nemá nič zvláštne, ani veľké, ani vznešené, skôr je všetko malé a spojené so zármutkami.“

„Pre prírodu nie je väčšmi užitočné to, čo spôsobuje bolesť, než to, čo spôsobuje radosť, a teda bolestné nie je užitočnejšie než príjemné.“

„Prvou z ľudských vecí je výchova. Lebo ak začne niekto správne nejakú vec, hocijakú, je pravdepodobné, že ju aj správne skončí. Lebo aké semeno kto zaseje do zeme, takú tiež treba očakávať žatvu.“

„Je teda jasné, že žena, ak je podľa mužovho želania, spôsobuje mu práve toľko príjemností a bolestí, ako si spôsobuje on sám kvôli zdraviu oboch tiel, získavaniu živobytia, kvôli rozvážnemu správaniu a dobrému menu dvoch ľudí. Povedzme, že prídu ešte deti - potom je všetko samá starosť, z duše zmizne mladíckosť a nálada sa zmení.“

„Je zlý, kto pri vzdialených a budúcich nebezpečenstvách je smelý jazykom a usilovne sa snaží, ale ak dôjde k činu, váha.“


„Lebo čo je pre človeka príjemnejšie než žena podľa želania! Čo je sladšie, najmä pre mladého človeka! Ale práve tam, kde je radosť, je kdesi v blízkosti aj žalosť. Rozkoše totiž neprichádzajú samy od seba, ale sprevádzajú ich zármutky a trápenia.“

„Sú ľudia, ktorí nežijú prítomný život, ale sa horlivo pripravujú na to, ako keby mali žiť nejaký iný život, nie prítomný, a zatiaľ im uniká zostávajúci čas.“

„Myslím, že z ľudských vecí najdôležitejšia je výchova. Lebo ak niekto správne začne niečo, nezáleží na tom, čo, je pravdepodobné, že to aj správne dokončí. Lebo aké kto zaseje do zeme semeno, takú treba očakávať aj úrodu. A ak niekto zaseje do mladého tela ušľachtilú výchovu, bude to žiť a rásť po celý život a nezničí to dážď ani sucho.“

„Nič nie je horšie pre ľudí ako anarchia. To poznali už aj naši dávni predkovia, a preto od začiatku navykali chlapcov poslúchať a vykonávať to, čo sa im rozkázalo, aby sa v dospelosti, až sa dostanú do celkom inej životnej situácie, nezľakli.“


„Niektorí ľudia nežijú v prítomnosti, ale sa veľmi horlivo pripravujú, ako keby mali žiť nejaký iný život, nie prítomný, a čas zatiaľ uniká.“

„Niektorí pracujú, šetria, namáhajú sa, ukladajú peniaze a majú z toho veľkú radosť. Ak však peniaze míňajú a užívajú ich, pociťujú bolesť, akoby si z vlastného mäsa odkrajovali.“

„Väčšina toho, čo je spravodlivé podľa zákona, je voči prírode nepriateľské. Zákonom je stanovené pre oči, čo môžu vidieť a čo nie, pre uši, čo môžu počuť a čo nie, pre jazyk, čo môže hovoriť a čo nie, pre ruky, čo môžu robiť a čo nie, pre nohy, kam môžu ísť a kam nie, a pre myseľ, po čom môže túžiť a po čom nie. Pre prírodu nie sú o nič milšie ani o nič bližšie veci, od ktorých zákony odvracajú ľudí, ako tie, ku ktorým ich podnecujú.“

„Za spravodlivých sa pokladajú aj tí, čo sa bránia proti bezpráviu a sami nezačínajú bezprávie páchať, aj tí, čo dobre robia rodičom, aj keď im oni ubližujú.“

Podobní autori