Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

206   3699

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“

„Pravda o prírode je silnejšia a obháji sa sama.“


„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“

„Žiadne množstvo pokusov nikdy nemôže dokázať, že som mal pravdu. Jediný pokus však kedykoľvek môže dokázať, že som sa mýlil.“

„Pod pojmom náboženská pravda si nedokážem predstaviť už vôbec nič pochopiteľné.“

„Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek inému úsiliu.“

„Ak chceš popísať pravdu, prenechaj eleganciu krajčírovi.“

„Kto chce povedať pravdu, nech prenechá eleganciu svojmu krajčírovi.“