Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

208   3898

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“


„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní.“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

„Keď som mal dvadsať rokov, myslel som na lásku. Potom som ľúbil už len myslenie.“

„Gravitácia nie je zodpovedná za to, že sa ľudia zamilovávajú.“

„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“

„Sila lásky spočíva v tom, že je človek šťastný so ženou. Sila sebelásky, že je šťastný bez nej.“

„Na začiatku patria všetky myšlienky láske. Neskoršie patrí potom všetka láska myšlienkam.“