Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

208   4006

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“


„Život je kreslenie bez gumy.“

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

„Život je ako hra: nezáleží na to ako dlho hráš ale na tom ako to bolo zahrane ...“

„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

„Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.“

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“


„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní.“

„Človek, ktorý považuje svoj život za nezmyselný, je nielen nešťastný, ale je sotva na život spôsobilý.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť.“


„Život je veľmi krátky nato, aby sme sa naň hnevali!“

„Kto sa nedokáže ničomu diviť, je už duševne mŕtvy.“

„Ten, kto sa už nevie pozastaviť a stáť zachvátený úžasom, je takmer mŕtvy; má zatvorené oči.“

„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

Podobní autori