Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 5


„Veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou.“

„Nie som tak chytrý. Len dokážem venovať otázkam viac času, ako ostatní.“


„Odkedy sa matematici vrhli na teóriu relativity, už ani ja jej nerozumiem.“

„Pravým znakom inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť.“

„Najkrajší a najhlbší pocit aký môže človek zažiť je spoznať tajomno. To je základným princípom náboženstva, rovnako tak ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“

„Ľudský život je krátky a úrady pracujú pomaly.“

„Manželstvo je otroctvo v kultúrnom rúchu a odporuje ľudskej prirodzenosti.“

„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.“


„Radšej budem nenávidený za to kto som, ako milovaný za to kto nie som.“

„Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.“

„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“

„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“


„Úspech v živote? To je vlastne rovnica. A = X + Y + Z. Ak je A úspechom v živote, tak A = x + y + z. Práca je x, zábava je y a z je držať zavreté ústa. (v rozhovore so Samuelom J. Woolfom v Berlíne v lete 1929)

„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“

„Boh existuje pre toho, kto v neho verí.“

„Len ten, kto sa odváži pozrieť za horizont poznania povoleného ortodoxnými autoritami, môže rozšíriť svoj vlastný horizont na úroveň poznania bohov.“

Podobní autori