Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 4


„Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“


„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

„Násilie vždy priťahuje morálne menejcenných.“

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

„Ale ja niekoho musím milovať, inak by to bol biedny život.“

„Keď vám hovoria, že to nie je o peniazoch, ale o princípe, tak je to vždy iba o peniazoch.“


„Ťaživé problémy, ktorým čelíme nemôžu byť vyriešené na rovnakej úrovni myslenia, na akej vznikli.“

„Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“

„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“

„Pred Bohom sme všetci rovnako múdri a rovnako hlúpi.“


„Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.“

„Keď sa ženy nachádzajú vo svojom byte, uprene pozorujú svoj nábytok. Celý deň pobehujú okolo neho a vždy na ňom niečo robia. Keď som však s mojou ženou na cestách, som jej jediným kusom nábytku, ktorý si vzala so sebou a ktorý má k dispozícii a nemôže sa zdržať, aby okolo mňa nekrúžila celý deň a nevylepšovala niečo na mne.“

„Boh nehrá kocky.“

„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 206 citátov